236 หมู่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ : 053 966 402 แฟกซ์ 053 966059 ต่อ 18
© 2022 www.sansai-sarapee.go.th
Image