236 หมู่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดมุเชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 053 966 402
© 2022 www.sansai-sarapee.go.th