สภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

สภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

     
 

นายนครชัย บุญหมื่น

ประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

 
 

 

 

นายสัญญา ปามา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

 

นายจรัญ กิตติ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

     

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1

 

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2

     

นายชำนาญ หน่อน้อย

 

นายชูชาติ ปิงชัย

     

นายสุเทพ ศรีวิชัย

 

นายนครชัย บุญหมื่น

     

นายสัญญา ปามา

 

นายนิพนธ์ ทะพิงแก

     

นายดวงจันทร์ ปัญญาเฟือน

 

นายอาจ โสวนา

     

นายวิทยา ปัญญาเมืองใจ

 
 

 

     

นายบุญส่ง นวลดอกไม้