โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

  วันที่ : 2014-04-05  จำนวนผู้เปิดอ่าน 1150
  ชื่อผู้เขียน : webmaster
   
   
 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่  ในวันศุกร์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
การศึกษาในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยได้หลายรูปแบบเพื่อที่จะเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้นอกสถานที่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ซึ่งคณะครูผู้ดูแลเด็กได้นำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ จำนวน ๑๐    คน  เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล  ๒  จำนวน ๑๑    คน  ครูผู้ดูแลเด็ก / บุคลากร กองการศึกษาฯ  จำนวน  ๙  คน  รวมจำนวนนักเรียน/บุคลากรทั้งหมด ๓๐ คน  ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ  สวนสัตว์เชียงใหม่