สัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างประจำปี

  วันที่ : 2019-01-04  จำนวนผู้เปิดอ่าน 114
  ชื่อผู้เขียน : Mayriko
   
   
 

ประชาสัมพันธ์....วันที่ 4-17 มกราคม ของทุกปี คือสัปดาห์รณรงค์  สำรวจ  ซ่อมและสร้างประจำปี ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันทราย วางแผนการใช้น้ำอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด และสำรวจภาชนะเก็บน้ำที่มีอยู่ในบ้านเรือน เพื่อเตรียมเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 966 380

   
  ไฟล์แนบ : 1.jpg