ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสันทราย จำนวน 12 หมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2562

  วันที่ : 2018-10-10  จำนวนผู้เปิดอ่าน 232
  ชื่อผู้เขียน : งานพัสดุ
   
   
 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสันทราย จำนวน 12 หมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2562 

เอกสารแนบ 

1. ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสันทราย จำนวน 12 หมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2562 

2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)  เลขที่ 1/2562

Download

   
  ไฟล์แนบ : 10102018095952.pdf
ไฟล์แนบ : 10102018100204.pdf