เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

  วันที่ : 2018-01-16  จำนวนผู้เปิดอ่าน 434
  ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์
   
   
 

เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อให้บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ ทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง