ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

  วันที่ : 2017-10-05  จำนวนผู้เปิดอ่าน 533
  ชื่อผู้เขียน : Mayriko
   
   
 

ด้วย  เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์   อำเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่    มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563 ) โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล   เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ลงวันที่ 12  พฤษภาคม   2547   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ดังนี้

                   1. ตำแหน่งที่รับสมัคร  

                        1.1 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  สังกัด สำนักปลัด     จำนวน 3 อัตรา

                        1.2 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  สังกัด สำนักปลัด           จำนวน 1 อัตรา

                        1.3 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  สังกัด กองช่าง               จำนวน 1 อัตรา

   
  ไฟล์แนบ : Recrvitment.doc