วัดสันทรายมหาวงศ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.สันทราย

  วันที่ : 2011-11-16  จำนวนผู้เปิดอ่าน 1497
  ชื่อผู้เขียน : webmaster
   
   
 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.สันทราย บ้านสันทรายท่าช้าง มีพระภิกษุ 3 รูป สามเณร 10 รูป มีอุโบสถ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 3 หลัง วิหาร 1 หล้ง โรงครัว 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง

พระอธิการดี สุจิตฺโต เจ้าอาวาส วัดสันทรายมหาวงศ์