วัดต้นผึ้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ต.สันทราย

  วันที่ : 2011-11-16  จำนวนผู้เปิดอ่าน 1513
  ชื่อผู้เขียน : webmaster
   
   
 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.สันทราย บ้านต้นผึ้ง มีพระภิกษุ 2 รูป สามเณร 4 รูป มีอุโบสถ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง วิหาร 1 หล้ง โรงครัว 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง

พระอธิการสายฝน กัลฺยาณธมฺโน เจ้าอาวาสวัดต้นผึ้ง