วัดสถานที่สำคัญ

 

 • วัดบุปผาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต.สันทราย 2011-11-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1343
 • ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต.สันทราย มีพระภิกษุ 2 รูป สามเณร 4 รูป มีอุโบสถ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง วิห

   
     

 • วัดต้นผึ้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ต.สันทราย 2011-11-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1546
 • ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.สันทราย บ้านต้นผึ้ง มีพระภิกษุ 2 รูป สามเณร 4 รูป มีอุโบสถ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเปร

   
     

 • วัดศรีดอนชัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.สันทราย 2011-11-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1629
 • ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.สันทราย บ้านศรีดอนชัย มีพระภิกษุ 1 รูป สามเณร 2 รูป มีอุโบสถ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเ

   
     

 • วัดสันทรายมหาวงศ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.สันทราย 2011-11-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1530
 • ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.สันทราย บ้านสันทรายท่าช้าง มีพระภิกษุ 3 รูป สามเณร 10 รูป มีอุโบสถ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาล

   
     

 • วัดป่าสา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.สันทราย 2011-11-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1775
 • ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.สันทราย บ้านป่าสา มีพระภิกษุ 3 รูป สามเณร 5 รูป มีอุโบสถ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเปรีย

   
     

 • วัดหนองแบน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.สันทราย 2011-11-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1635
 • วัดหนองแบน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.สันทราย บ้านหนองแบน มีพระภิกษุ 2 รูป สามเณร 2 รูป มี กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเปรี

   
     

 • วัดปากคลอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ต.สันทราย 2011-11-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1570
 • ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ต.สันทราย บ้านปากคลอง มีพระภิกษุ 1 รูป สามเณร 0 รูป มี กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง วิห

   
     

 • เขตุอนุรักษ์พันธ์ปลา เขตอนุรักษ์ พันธ์ปลา หมู่ 5 2011-11-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1184
 • เขตอนุรักษ์ พันธ์ปลา หมู่ 5 บ้านท่ามะขาม ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

   
     

 • วัดพรหมวนาราม 2011-11-01 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1918
 • วัดอยู่ ม.8 ตำบลสันทราย   พระ 3 รูป เณร  1 ตน  อุโบสถ 1 หลัง   กุฏิ 1 หลัง   ศาลาการเปรียญ  1 หลัง วิหาร 1 หลัง