สินค้าผลิตภัณฑ์

 

 • ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งเนื้อเหลืองทอง ลำไยอบแห้งเนื้อดำแดง น้ำผึ้งจากลำไยฯ 2013-10-24 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1217
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์

                  ลำไยแฟมมิลี่ เป็นผลิตภัณฑ์จากลำไย เช่

   
     

 • องุ่นเขียวและแดงไร้เมล็ด , แยมจากองุ่นเขียวและแดงไร้เมล็ด 2011-10-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1200
 • ราคา : ตั้งแต่ 20 บาท เป็นต้นไป รายละเอียผลิตภัณฑ์ : องุ่นเขียวและแดงไร้เมล็ด , แยมจากองุ่นเขียวและแดงไร้เมล็ด

   
     

 • อาหารแปรูปจากผลไม้ต่างๆ 2011-10-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1222
 • ราคา : ตั้งแต่ 50 บาทเป็นต้นไป รายละเอียผลิต� ัณฑ์ : เช่น กล้วยกวน กล้วยบาบีคิว ลำไยอบแห้ง สถานที่จำหน่าย : กลุ่

   
     

 • กล้วยฉาบ , กล้วยกวน 2011-10-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 2251
 • ราคา : กล้วยฉาบ , กล้วยกวน รายละเอียผลิตภัณฑ์ : กล้วยฉาบ , กล้วยกวน สถานที่จำหน่าย : 42/1 หมู่ 6 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชี

   
     

 • กลุ่มหัตถกรรม 2011-10-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 939
 • ราคา : ตามขนาด ชื่อผู้ผลิต : นางสาวสุกันยา กัลหะ หมู่ 9 บ้านปากคลอง ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ คำ

   
     

 • กลุ่มหัตถกรรม 2011-10-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 858
 • ราคา : ตามขนาด ชื่อผู้ผลิต : นายเอกชัย แก้ววงค์วาร หมู่ 5 บ้านท่ามะขาม ตำบลสันทราย อำเ� อสาร� ี จังหวัดเชียงใหม

   
     

 • ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 2011-10-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 859
 • ราคา : ตามขนาด รายละเอียผลิตภัณฑ์ : กลุ่มผู้สูงอายุและเกษตรกรบ้านปากคลอง สถานที่จำหน่าย : หมู่ 9 บ้านปากคลอง ต