สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2019-05-31 จำนวนผู้เปิดอ่าน 61
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม

  สรุปผลกา

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2019-04-30 จำนวนผู้เปิดอ่าน 54
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน

  สรุปผลการจ

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2019-03-31 จำนวนผู้เปิดอ่าน 60
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม

  สรุปผลการจ

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2019-02-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 82
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์

  สร

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2019-02-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 138
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม

  สรุปผลการจ

   
     

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 2019-01-1 จำนวนผู้เปิดอ่าน 255
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุป

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2018-12-31 จำนวนผู้เปิดอ่าน 206
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม

  สรุปผลกา

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2018-11-30 จำนวนผู้เปิดอ่าน 202
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน

  สรุป

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2018-10-31 จำนวนผู้เปิดอ่าน 209
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม

  สรุปผลการจ

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2018-09-30 จำนวนผู้เปิดอ่าน 212
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน

  สรุปผลกา

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2018-08-31 จำนวนผู้เปิดอ่าน 218
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม

  สรุปผลกา

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2018-07-31 จำนวนผู้เปิดอ่าน 232
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม

  สรุปผลกา

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2018-06-30 จำนวนผู้เปิดอ่าน 229
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน

  สรุปผล

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2018-05-31 จำนวนผู้เปิดอ่าน 244
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม

  สรุปผลกา

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2018-04-30 จำนวนผู้เปิดอ่าน 252
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน

  สรุปผลการจ

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2018-03-30 จำนวนผู้เปิดอ่าน 257
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม

  สรุปผลการจ

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2018-02-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 267
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์

  สร

   
     

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2018-01-31 จำนวนผู้เปิดอ่าน 220
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม