ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

 • ประกาศ สรุปผลราคาก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทราย 2019-09-20 จำนวนผู้เปิดอ่าน 43
 • ประกาศ สรุปผลราคาก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทราย

  ประกา

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลสันทราย จำนวน 24 สาย 2019-05-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 109
 • ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลสันทราย จำนวน 24 สาย

  เอกสาร

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 3 หมู่ที่ 12 บ้านต้นผึ้ง  2019-03-19 จำนวนผู้เปิดอ่าน 132
 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 3 หมู่ที่ 12 บ้านต้นผึ้ง

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 5 หมู่ที่ 4 บ้านศรีดอนชัย 2019-03-19 จำนวนผู้เปิดอ่าน 135
 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 5 หมู่ที่ 4 บ้านศรีดอนชัย

   

     

 • ประกาศ ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ม.6, 7, 8 2019-02-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 203
 • ประกาศ ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ม.6, 7, 8

  รายล

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทราย 2019-02-07 จำนวนผู้เปิดอ่าน 179
 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทราย

  รายลเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ เครื่อ ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2019-02-06 จำนวนผู้เปิดอ่าน 187
 • ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ เครื่อ ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  รายละเอีย

   
     

 • ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ม.11 2019-02-05 จำนวนผู้เปิดอ่าน 154
 • ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ม.11

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 2018-12-20 จำนวนผู้เปิดอ่าน 481
 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

  DOWNLOND

   
     

 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสันทราย จำนวน 12 หมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2562  2018-10-10 จำนวนผู้เปิดอ่าน 259
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสันทราย จำนวน 12 หมู่บ้าน ปีงบประม

   
     

 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย6) บ้านสันทรายท่าช้าง หมู่ที่ 1 2018-10-05 จำนวนผู้เปิดอ่าน 196
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย6)  บ้านสันทรายท่าช้าง หมู่ที่ 1

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย6) บ้านสันทรายท่าช้าง หมู่ที่ 1 2018-10-05 จำนวนผู้เปิดอ่าน 203
 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย6)  บ้านสันทรายท่าช้าง หมู่ที่ 1

   
     

 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลุ่มล้อง) บ้านหนองแบน หมู่ที่ 6 2018-10-05 จำนวนผู้เปิดอ่าน 187
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลุ่มล้อง) บ้านหนองแบน หมู่ที่ 6

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลุ่มล้อง) บ้านหนองแบน หมู่ที่ 6 2018-10-05 จำนวนผู้เปิดอ่าน 212
 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลุ่มล้อง) บ้านหนองแบน หมู่ที่ 6

  Download

   
     

 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเกษตร1) บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 7 2018-10-05 จำนวนผู้เปิดอ่าน 225
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเกษตร1) บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 7

   

     

 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเกษตร1) บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 7 2018-10-05 จำนวนผู้เปิดอ่าน 205
 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเกษตร1) บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 7

  Download

   
     

 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันทรายท่าช้า 2018-07-23 จำนวนผู้เปิดอ่าน 235
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันทรายท่าช้า

   

     

 • ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันทรายท่าช้าง 2018-06-29 จำนวนผู้เปิดอ่าน 307
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันทรายท่าช้าง

  Downlond<

   
     

 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำปิง รหัส ชม.2041 บ้านล้องปู่หม่น หมู่ที่ 11 2018-06-27 จำนวนผู้เปิดอ่าน 281
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางเชื่อมสะพาน

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) เชื่อมสะพานข้ามน้ำปิง รหัส ชม.2041 2018-06-22 จำนวนผู้เปิดอ่าน 273
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) เชื่อมสะพานข้ามน้ำปิง

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) เชื่อมสะพานข้ามน้ำปิง รหัส ชม.2041  2018-06-21 จำนวนผู้เปิดอ่าน 260
 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) เชื่อมสะพานข้ามน้ำปิง รหัส ชม.2041&nbs

   
     

 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเกษตร2) หมู่ที่ 8 2018-06-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 273
 •  
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง 2018-04-27 จำนวนผู้เปิดอ่าน 340
 •  
     

 • ประกาศ ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 24 สาย ฯ 2018-02-06 จำนวนผู้เปิดอ่าน 410
 • ประกาศ ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 24 สาย ฯ<

   
     

 • ประกาศรายชื่อชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  2018-01-25 จำนวนผู้เปิดอ่าน 392
 • ประกาศรายชื่อชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 

  ประกาศร

   
     

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-01-09 จำนวนผู้เปิดอ่าน 395
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสน

   
     

 • ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 2018-01-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 410
 • ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

  ประกาศ ยกเลิกประกาศรายช

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 5 จุด 2017-12-29 จำนวนผู้เปิดอ่าน 372
 • ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 5 จุด

  ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทร

   
     

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 2017-12-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 349
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซ

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) และรถพยาลาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) พร้อมเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะ 2017-12-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 337
 • ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) และรถพยาลาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)

  รายละเอียดตามเอกสาร

   
     

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) พร้อม เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิ็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2561 2017-12-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 333
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  พร้อม เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

   
     

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ พร้อม เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิ็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2561 2017-12-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 377
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ  พร้อม เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกว

   
     

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน 2017-12-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 309
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ) และรถบรรทุก (ดีเซล)

   
     

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 2017-12-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 294
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ด

   
     

 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชม.2041 สายทางเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำปิง ตำบลสันทราย จำนวน 2 ช่วง 2017-11-23 จำนวนผู้เปิดอ่าน 357
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสท

   
     

 • ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชม.2041 สายทางเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำปิง ตำบลสันทราย จำนวน 2 ช่วง  2017-11-10 จำนวนผู้เปิดอ่าน 337
 • 1.ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจุดที่ 1 และจุดที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้านล้องปู่หม่น ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2017-11-02 จำนวนผู้เปิดอ่าน 318
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจุดที่ 1 และจุดที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้าน

   
     

 • ประกาศผุ้ชนะการเสนอเราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเหมืองเจ้ามหาวงศ์ หมู่ที่ 10 บ้านสันทรายมหาวงศ์ 2017-11-02 จำนวนผู้เปิดอ่าน 314
 • ประกาศผุ้ชนะการเสนอเราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเหมืองเจ้ามหาวงศ์ หมู่ที่ 10 บ้านสันทรายมหาวงศ

   
     

 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสันทราย ตามแบบ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเข็ม)  2017-10-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 353
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสันทราย ตามแบบ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเข็ม)

   
     

 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 2017-10-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 340
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

  ประกาศ

   
     

 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 2017-10-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 345
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันทรายมหาว

   
     

 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสันทราย ตามแบบ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเข็ม) 2017-10-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 351
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสันทราย ตามแบบ สถ.ศพด.2 (แ

   
     

 • ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจุดที่1 และจุดที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้านล้องปู่หม่น 2017-10-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 331
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจุดที่1 และจุดที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้านล้องปู่หม่

   
     

 • ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองเจ้ามหาวงศ์ หมู่ที่ 10 บ้านสันทรายมหาวงศ์ 2017-10-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 409
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองเจ้ามหาวงศ์ หมู่ที่ 10 บ้านสันท

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการจัดเก็บและจำกัดขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 2017-10-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 290
 • ประกาศราคากลาง โครงการจัดเก็บและจำกัดขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

   

   
     

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2017-10-02 จำนวนผู้เปิดอ่าน 398
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  แผนการจัดซ

   
     

 • ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองเจ้ามหาวงศ์ หมูที่ 10 บ้านสันทรายมหาวงศ์  2017-09-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 330
 • ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองเจ้ามหาวงศ์ หมูที่ 10 บ้านสันทรายมหาวงศ์ 

   
     

 • ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจุดที่ 1 และจุดที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้านล้องปู่หม่น ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2017-09-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 327
 • ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจุดที่ 1 และจุดที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้านล้องปู่หม่น ตำบลสันทรา

   
     

 • ประกาศรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้ารับการเสอนราคา โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรหินคลุก ถนนภายในตำบลสันทราย จำนวน 17 สาย 2017-08-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 322
 • ประกาศรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้ารับการเสอนราคา โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรหิน

   
     

 • ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเหมืองกลาง บ้านป่าสา หมู่ที่ 2 2017-08-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 358
 • ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจร

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตลานอเนกประสงค์ภายสนบริเวรสำนักงานเทศบาล 2017-08-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 307
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตลานอเนกประสงค์ภายสนบริเวรสำนั

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ จำนวน 30 จุด 2017-08-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 346
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ จำนวน 30 จุด

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 2017-08-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 339
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการสอบราคา โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตลานอเนกประสงค์ภายสนบริเวรสำนักงานเทศบาล 2017-08-03 จำนวนผู้เปิดอ่าน 340
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการสอบราคา โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ค

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการสอบราคา โครงการติดตั้งไฟทางสาะาณณะภายในตำบลสันทรายมหาวงศ์ จำนวน 30 จุด.pdf 2017-08-03 จำนวนผู้เปิดอ่าน 329
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการสอบราคา โครงการติดตั้งไฟทางสาะาณณะภายในต

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการสอบราคา โครงการต่อเติมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  2017-08-03 จำนวนผู้เปิดอ่าน 299
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการสอบราคา  โครงการต่อเติมหลังคาสำนักงานเท

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตลานอเนกประสงค์ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล 2017-08-02 จำนวนผู้เปิดอ่าน 319
 • ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตลานอเนกประสงค์ภายในบ

   
     

 • ประกาศรายชื้อผุ้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งไฟทางสาะาณณะภายในตำบลสันทรายมหาวงศ์ จำนวน 30 จุด 2017-08-02 จำนวนผู้เปิดอ่าน 305
 • ประกาศรายชื้อผุ้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งไฟทางสาะาณณะภายในตำบลสันทรายมหาวงศ์ จำนวน 30 จุด

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการต่อเติมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 2017-08-02 จำนวนผู้เปิดอ่าน 300
 • ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการต่อเติมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

   
     

 • โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตลานอเนกประสงค์ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล 2017-07-13 จำนวนผู้เปิดอ่าน 350
 • โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตลานอเนกประสงค์ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล

  โครงการปรับปรุ

   
     

 • โครงการต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 2017-07-13 จำนวนผู้เปิดอ่าน 375
 • โครงการต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

  โครงการต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบ

   
     

 • โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลสันทราย 2017-07-13 จำนวนผู้เปิดอ่าน 319
 • โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลสันทราย

  โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบ

   
     

 • สรุปประมาณการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้ง GUARD RAIL และเครื่องหมายจราจร 2017-06-29 จำนวนผู้เปิดอ่าน 305
 • สรุปประมาณการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้ง GUARD RAIL และเครื่องหมายจราจร

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครกงารก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองแบน 2017-06-20 จำนวนผู้เปิดอ่าน 337
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครกงารก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หม

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครกงารก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปิงหลวง 2017-06-20 จำนวนผู้เปิดอ่าน 318
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครกงารก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หม

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครกงารก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองแบน 2017-06-20 จำนวนผู้เปิดอ่าน 453
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครกงารก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองแบน

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครกงารก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปิงหลวง 2017-06-20 จำนวนผู้เปิดอ่าน 338
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครกงารก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองแบน

   
     

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง่ก่อสร้าง ตามแบบของ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแบน หมู่ที่ 6 2017-06-19 จำนวนผู้เปิดอ่าน 318
 •  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง่ก่อสร้าง ตามแบบของ ป.ป.ช.  โครงการก่อสร้

   
     

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิงหลวง หมู่ 7 2017-06-19 จำนวนผู้เปิดอ่าน 337
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างถนนคอน

   
     

 • ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ 2017-06-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 382
 • ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

  เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการติดตี้ง GUARD RAIL และเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจรและกระจกโค้ง จำนวน 24 จุด 2017-06-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 501
 • ประกาศราคากลาง โครงการติดตี้ง GUARD RAIL และเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจรและกระจกโค้ง จำนวน 24 จุด

  เอกส

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการติดตี้ง GUARD RAIL และเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจรและกระจกโค้ง จำนวน 24 จุด 2017-06-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 343
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการติดตี้ง GUARD RAIL และเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจรและกระจกโค้ง จำนวน 24 จุด

   

     

 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรหินคลุกภายในเขตตำบลสันทราย 17 สาย 2017-06-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 407
 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรหินคลุกภายในเขตตำบลสันทราย 17 สาย

  เอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรหินคลุกภายในเขตตำบลสันทราย 17 สาย 2017-06-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 346
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรหินคลุกภายในเขตตำบลสันทราย 17 สาย

  เอกสา

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าเดื่อ-ล้องปุ่หม่น (ชม.4091) หมุู่ที่ 5 บ้านท่ามะขาม 2017-06-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 332
 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าเดื่อ-ล้องปุ่หม่น (ชม.4091) หมุู่ที่

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าเดื่อ-ล้องปุ่หม่น (ชม.4091) หมุู่ที่ 5 บ้านท่ามะขาม 2017-06-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 364
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าเดื่อ-ล้องปุ่หม่น (ชม.409

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 2 บ้านป่าสา 2017-06-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 337
 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 2 บ้านป่า

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 2 บ้านป่าสา 2017-06-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 344
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเหมืองกลาง หมู่ที

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตร 2 2017-06-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 374
 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตร 2

  เอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตร 2 2017-06-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 335
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตร 2

  เอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ี6 2017-06-06 จำนวนผู้เปิดอ่าน 300
 • เอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ี 7 2017-06-06 จำนวนผู้เปิดอ่าน 348
 • เอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 2017-06-06 จำนวนผู้เปิดอ่าน 304
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6

  ประกาศวิธีคำนวณราคา

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 2017-06-06 จำนวนผู้เปิดอ่าน 341
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

  ประกาศวิธีคำนวณราคา

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง GUARD RAIL และเครื่องหมายจราจร หมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 8,10, 11 และ 12 2017-06-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 345
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง GUARD RAIL และเครื่องหมายจราจร หมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 8,10, 11 และ 12

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตร 2 บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8 2017-06-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 353
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตร 2 บ้านปิงน้อย หม

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเหมืองกลาง บ้านป่าสา หมู่ที่ 2  2017-06-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 368
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเหมืองกลาง บ้าน

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านป่าเดื่อ-ล้องปู่หม่น หมู่ที่ 5 2017-06-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 403
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านป่าเดื่อ-ล้องปู่หม่น

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนภายในเขตตำบลสันทราย จำนวน 17 สาย 2017-06-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 344
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนภายในเขตตำบลสันทราย จำนวน 17 สาย

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อลอดเลียบลำน้ำปิง พร้อมเครื่องสูบน้ำ ม.3 บ้านท่าสองแคว 2017-05-01 จำนวนผู้เปิดอ่าน 300
 • เอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้เสนิราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อลอดเลียบลำน้ำปิงพร้อมเครื่องสูบน้ำ หมู่ 3 บ้านท่าสองแคว 2017-05-01 จำนวนผู้เปิดอ่าน 304
 • เอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะ...โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (เหมืองเพลัยตอนล่าง) บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8 2017-05-01 จำนวนผู้เปิดอ่าน 436
 • โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (เหมืองเพลัยตอนล่าง) บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8

  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะ...โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (แยกเหมืองง่า) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 12 2017-05-01 จำนวนผู้เปิดอ่าน 397
 • โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (แยกเหมืองง่า) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 12

  โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (แยกเหมืองง่า) บ้

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะ...โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองห่าง) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 12 2017-05-01 จำนวนผู้เปิดอ่าน 324
 • โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองห่าง) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 12

  โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองห่าง) บ้านต้

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะ...โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองกลาง) บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 2017-05-01 จำนวนผู้เปิดอ่าน 389
 • โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองกลาง) บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3

  โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองกลาง) บ้าน

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะ...โครงการต่อเติมขยายผิวจราจรสะพาน คสล. บ้านปากคลอง หมู่ 9 2017-05-01 จำนวนผู้เปิดอ่าน 359
 • โครงการต่อเติมขยายผิวจราจรสะพาน คสล. บ้านปากคลอง หมู่ 9

  โครงการต่อเติมขยายผิวจราจรสะพาน คสล. บ้านปากค

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (เหมืองเพลัยตอนล่าง) บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8 2017-04-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 343
 • โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (เหมืองเพลัยตอนล่าง) บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8

  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (แยกเหมืองง่า) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 12 2017-04-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 353
 • โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (แยกเหมืองง่า) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 12

  โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (แยกเหมืองง่า) บ้

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองห่าง) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 12 2017-04-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 329
 • โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองห่าง) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 12

  โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองห่าง) บ้านต้

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองกลาง) บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 2017-04-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 344
 • โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองกลาง) บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3

  โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองกลาง) บ้าน

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...โครงการต่อเติมขยายผิวจราจรสะพาน คสล. หมู่ 9 บ้านปากคลอง 2017-04-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 356
 • โครงการต่อเติมขยายผิวจราจรสะพาน คสล. หมู่ 9 บ้านปากคลอง

  โครงการต่อเติมขยายผิวจราจรสะพาน คสล. หมู่ 9 บ้า

   
     

 • ราคากลาง กำจัดวัชพืชดโดยสารเคมี 2017-04-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 268
 • รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่สอร้งคถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านสันทรายท่าช้าง 2017-04-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 317
 • รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อลอดถนนเลียบลำน้ำปิงพร้อมเครื่องสูบน้ำ(ม.3) 2017-04-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 269
 • รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการกำจัดวัชพืชดโดยสารเคมี บริเวณลำเหมืองตำบลสันทราย จำนวน 18 สาย 2017-04-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 291
 • รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการก่สอร้งคถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านสันทรายท่าช้าง 2017-04-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 228
 • รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่สอร้งคถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านสันทรายท่าช้าง 2017-04-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 316
 • รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (เหมืองเพลัยตอนล่าง) บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8 2017-04-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 339
 • โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (เหมืองเพลัยตอนล่าง) บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8

  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล

   
     

 • จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประตูน้ำ (แยกเหมืองง่า) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 12 2017-04-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 333
 • โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (แยกเหมืองง่า) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 12

  โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (แยกเหมืองง่า) บ้

   
     

 • จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองห่าง) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 12 2017-04-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 335
 • โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองห่าง) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 12

  โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองห่าง) บ้านต้

   
     

 • จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองกลาง) บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 2017-04-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 332
 • โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองกลาง) บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3

  โครงการก่อสร้างประตูน้ำ (เหมืองกลาง) บ้าน

   
     

 • จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่อเติมขยายผิวจราจรสะพาน คสล. หมู่ 9 บ้านปากคลอง 2017-04-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 352
 • โครงการต่อเติมขยายผิวจราจรสะพาน คสล. หมู่ 9 บ้านปากคลอง

  โครงการต่อเติมขยายผิวจราจรสะพาน คสล. หมู่ 9 บ้า

   
     

 • ราคากลาง โครงการก่สอร้งคถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านสันทรายท่าช้าง 2017-04-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 271
 • รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ราคากลาง โครงการวางท่อลอดถนนเลียบลำน้ำปิงพร้อมเครื่องสูบน้ำ(ม.3) 2017-04-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 263
 • รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน 2017-02-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 302
 •  
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ๋ บ้านล้องปู่หม่น หมู่ที่ 11 2016-12-01 จำนวนผู้เปิดอ่าน 393
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ๋ บ้านล้องปู่หม่น หมุู่ที่

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 2016-11-22 จำนวนผู้เปิดอ่าน 315
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  รายละเอียดเอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศรายชื่อ ผู้มายื่นซอง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านล้องปู่หม่น หมู่ที่ 11ตำบลสันทราย 2016-11-22 จำนวนผู้เปิดอ่าน 495
 • ประกาศรายชื่อ ผู้มายื่นซอง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านล้องปู่หม่น หมู่ที่ 11ตำบล

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อวร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านล้องปู่หม่น หมู่ที่ 11 2016-11-22 จำนวนผู้เปิดอ่าน 494
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อวร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ

   
     

 • ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านล้องปู่หม่น หมู่ที่ 11 2016-11-15 จำนวนผู้เปิดอ่าน 291
 • ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านล้องปู่ห

   
     

 • ประกาศรายชื่อ ผู้มาซื้อซอง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านล้องปู่หม่น หมู่ที่ 11ตำบลสันทราย 2016-11-15 จำนวนผู้เปิดอ่าน 503
 • ประกาศรายชื่อ ผู้มาซื้อซอง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านล้องปู่หม่น หมู่ที่ 11ตำบล

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา โครงการกำจัด ข้นย้ายขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560 2016-11-03 จำนวนผู้เปิดอ่าน 336
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา โครงการกำจัด ข้นย้ายขยะ ประจำปีงบประม

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดเก็บ ขนย้ายขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560 2016-11-03 จำนวนผู้เปิดอ่าน 350
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดเก็บ ขนย้ายขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560

   

  รายละเอียด

   
     

 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560 2016-11-02 จำนวนผู้เปิดอ่าน 292
 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560

   

  รายละเอียดตามเอกส

   
     

 • ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านล้องปู้หม่น 2016-11-02 จำนวนผู้เปิดอ่าน 330
 • ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านล้องปู้หม่น

   

  รายละเอียดตามเอ

   
     

 • ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านล้องปู่หม่น 2016-10-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 333
 • ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านล้องปู่หม่น

  รายละเอียด

   
     

 • ราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านล้องปู้หม่น 2016-10-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 438
 • ราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านล้องปู้หม่น

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • วิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านล้องปู้หม่น 2016-10-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 382
 • วิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านล้องปู้หม่น

   

  รายละเอียดตา

   
     

 • ประกาศรายชื่อ ผู้มายื่นซอง โครงการจ้างเหมารดำเนินการจัดเก็บขยะ ขนย้าย และกำจัดขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 2016-10-27 จำนวนผู้เปิดอ่าน 457
 • ประกาศรายชื่อ ผู้มายื่นซอง โครงการจ้างเหมารดำเนินการจัดเก็บขยะ ขนย้าย และกำจัดขยะตามโครงการบริหารจัด

   
     

 • ประกาศรายชื่อ ผู้มาซื้อซอง โครงการจ้างเหมารดำเนินการจัดเก็บขยะ ขนย้าย และกำจัดขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 2016-10-25 จำนวนผู้เปิดอ่าน 502
 • ประกาศรายชื่อ ผู้มาซื้อซอง โครงการจ้างเหมารดำเนินการจัดเก็บขยะ ขนย้าย และกำจัดขยะตามโครงการบริหารจัด

   
     

 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560 2016-10-21 จำนวนผู้เปิดอ่าน 382
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560

   

     

 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ามะขาม หมู่ 5 2016-09-22 จำนวนผู้เปิดอ่าน 440
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ามะขาม หมู่ 5

   

   

     

 • ราคากลาง โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ามะขาม หมู่ 5 2016-09-22 จำนวนผู้เปิดอ่าน 359
 • ราคากลาง โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ามะขาม หมู่ 5

   

   

   
     

 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย 2016-09-22 จำนวนผู้เปิดอ่าน 349
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย

   

   

   
     

 • ราคากลาง โครงการปรับปรุงชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย 2016-09-22 จำนวนผู้เปิดอ่าน 291
 • ราคากลาง โครงการปรับปรุงชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย

   

   

  รายละเอียดตามเอก

   
     

 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  2016-09-22 จำนวนผู้เปิดอ่าน 339
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 

   

  รายละเ

   
     

 • ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  2016-09-22 จำนวนผู้เปิดอ่าน 364
 • ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 

   

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารฝึกอบรมอาชีพตำบลสันทราย (อาคารกองช่าง) 2016-09-22 จำนวนผู้เปิดอ่าน 358
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารฝึกอบรมอาชีพตำบลสันทราย (อาคารกองช่าง)

   

   

   
     

 • ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารฝึกอบรมอาชีพตำบลสันทราย (อาคารกองช่าง) 2016-09-22 จำนวนผู้เปิดอ่าน 410
 • ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารฝึกอบรมอาชีพตำบลสันทราย (อาคารกองช่าง)

   

  รายละเอียดตามเอกส

   
     

 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองเจ้ามหาวงศ์ จุดที่ 1 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 430
 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเว

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองเจ้ามหาวงศ์ จุดที่ 1 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 336
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4

   
     

 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองเจ้ามหาวงศ์ จุดที่ 2 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 349
 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเว

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองเจ้ามหาวงศ์ จุดที่ 2 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 429
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4

   
     

 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองเจ้ามหาวงศ์ จุดที่ 3 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 529
 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเว

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองเจ้ามหาวงศ์ จุดที่ 3 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 413
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4

   
     

 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองเจ้ามหาวงศ์ จุดที่ 4 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 283
 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเว

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองเจ้ามหาวงศ์ จุดที่ 4 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 486
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4

   
     

 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองฝ่ายงิ้ว 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 447
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองฝ่ายงิ้ว 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 430
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4

   
     

 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองล้อง 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 439
 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเว

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองล้อง 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 392
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4

   
     

 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองห่าง 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 359
 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเว

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองห่าง 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 463
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4

   
     

 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 7 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 534
 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเว

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 7 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 451
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4

   
     

 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 10 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 522
 • ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเว

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว บริเวณเลียบลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 10 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 527
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 4

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่สิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าสองแคว ซอย7 หมู่3 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 334
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่สิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าสองแคว ซอย7 หมู่3 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 353
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าสองแคว ซอย7 หมู

   
     

 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้งระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาาง บ้านท่าสองแคว หมุ่ที่ 3 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 325
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้งระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาาง บ้านท่าสองแคว หมุ่ที่ 3

  <

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคา โครงการก่อสร้งระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาาง บ้านท่าสองแคว หมุ่ที่ 3 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 345
 • ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคา โครงการก่อสร้งระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาาง บ้านท่าสองแคว ห

   
     

 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านล้องปู่หม่น หมูที่ 11 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 315
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านล้องปู่หม่น หมู

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนโอเวย์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 374
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนโอเวย์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3

  รายละเ

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่สิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านท่าสองแคว หมุที่ 3 ครั้งที่ 3 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 337
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่สิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมุ

   
     

 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้าต้นผึ้ง 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 370
 • ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้าต้นผึ้

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 394
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอนชัย (ขัวโก่ง) หมุ่ที่4 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 344
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอนชัย (ขัวโก่ง) หมุ่ที่4

   

     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุที่ 9 บ้านปากคลอง 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 360
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุที่ 9 บ

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมุ่บ้าน หมุ่ที่ 10 บ้านสันทรายมหาวงศ์ 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 298
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมุ่บ้าน หมุ่ที่ 10 บ้านสันทรายมหาวงศ์

  รา

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก โครงการก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านล้องปู่หม่น หมู่ที่ 11 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 327
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก โครงการก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราว

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านล้องปู่หม่น หมุ่ที่ 11 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 390
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านล้องปู่หม่

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 12 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 385
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 12

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำเหมืองฝายงิ้ว บ้านหนองแบน หมุ่ที่ 6 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 364
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำเหมืองฝายงิ้ว บ้านหนองแบน หมุ่ที่ 6

   

     

 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 9 บ้านปากคลอง 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 423
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 9 บ้

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุที่ 9 บ้านปากคลอง 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 434
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ห

   
     

 • ประการรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุงระบบประปาหมุ่บ้าน หมุ่ที่ 10 บ้านสันทรายมหาวงศ์ 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 341
 • ประการรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุงระบบประปาหมุ่บ้าน หมุ่ที่ 10 บ้านสั

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมุ่บ้าน หมุ่ที่ 10 บ้านสันทรายมหาวงศ์ 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 454
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมุ่บ้าน หมุ่ที่ 10 บ้านสันทรายมหาวงศ์

   

     

 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอนชัย (ขัวโก่ง) หมุ่ที่4 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 307
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอนชัย (

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอนชัย (ขัวโก่ง) หมุ่ที่4 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 345
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอนชัย (ขัวโก่ง) หมุ่ที่4

   
     

 • ประการรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำเหมืองฝายงิ้วบ้านหนองแบน หมุ่ที่ 6 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 343
 • ประการรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำเหมืองฝายงิ้วบ

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำเหมืองฝายงิ้วบ้านหนองแบน หมุ่ที่ 6 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 342
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำเหมืองฝายงิ้วบ้านหนองแบน หมุ่ที่ 6

   
     

 • การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงไตรมาสที่ 2 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2559 2016-04-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 340
 • การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงไตรมาสที่ 2 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2559

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำเหมืองฝายงิ้วบ้านหนองแบน 2016-04-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 350
 • ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำเหมืองฝายงิ้วบ้านหนองแบน

  ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทั

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าสา หมู่ที่ 2 2016-03-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 413
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าสา หมู่ที่ 2

  ประกา

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9 2016-03-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 397
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9  

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9 2016-03-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 317
 • ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปากคลอง

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าสา หมู่ที่ 2 2016-03-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 414
 • ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าสา  

   
     

 • ประกาศรายชื่อมีสิทธิเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปากคลอง หมู่ 9 2016-03-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 397
 • ประกาศรายชื่อมีสิทธิเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปากคลอง หมู่ 9

   
     

 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนจราจรหินคลุกบดอัดแน่นสายเกษตร 1 หมุ่ที่ 8 ตำบลสันทราย 2016-03-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 550
 • ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนจราจรหินคลุกบดอัดแน่นสายเกษตร 1 หมุ่ที่ 8 ตำบลสันทราย

  ประ

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนจราจรหินคลุกบดอัดแน่นสายเกษตร 1 หมุ่ที่ 8 ตำบลสันทราย 2016-03-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 381
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนจราจรหินคลุกบดอัดแน่นสายเกษตร 1 หมุ่ที่ 8 ตำบลสันทราย

  ปร

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนจราจรหินคลุกบดอัดแน่นสายเกษตร 1 หมุ่ที่ 8 ตำบลสันทราย 2016-03-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 328
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนจราจรหินคลุกบดอัดแน่นสายเกษตร 1 หมุ่ที่ 8 ตำบลสันทราย

   
     

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2016-03-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 312
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงไตรมาส

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น สายเกษตร 1 หมุู่ที่ 8 2016-03-23 จำนวนผู้เปิดอ่าน 382
 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น สายเกษตร 1 หมุู่ที่ 8

  ประกาศราคากลาง โครงก

   
     

 • ราคากลาง โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอนชัย (ขัวโก่ง) หมู่ 4 2016-03-21 จำนวนผู้เปิดอ่าน 362
 • ราคากลาง โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอนชัย (ขัวโก่ง) หมู่ 4

  ราคากลาง โครงการขยายสะพานคอ

   
     

 • ราคากลาง โครงการวางท่องระบบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 2016-03-21 จำนวนผู้เปิดอ่าน 384
 • ราคากลาง โครงการวางท่องระบบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9

  ราคากลาง โครง

   
     

 • ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านสันทรายมหาวงศ์ หมู่ที่ 10 2016-03-21 จำนวนผู้เปิดอ่าน 493
 • ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านสันทรายมหาวงศ์ หมู่ที่ 10

  ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบ

   
     

 • ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2016-03-10 จำนวนผู้เปิดอ่าน 337
 • ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

   
     

 • ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ตำบลสันทราย 2016-03-07 จำนวนผู้เปิดอ่าน 434
 • ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ตำบลสันทราย

  รายล

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 2016-02-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 367
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  รายละเอียดตามเอก

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2016-02-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 428
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ราคากลาง โครงการกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก หมู่ 11 2016-02-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 359
 •  ราคากลาง โครงการกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก หมู่ 11

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • แบบสรุปราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนดากลาง บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 3 2016-01-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 344
 • แบบสรุปราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง  ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนดากลาง  บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 ครั้งที

   
     

 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนดากลาง บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 3 2016-01-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 389
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนดากลาง  บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 3

   
     

 • เอกสารสอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนดากลาง บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 3 2016-01-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 428
 • เอกสารสอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนดากลาง  บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 3

  <

   
     

 • ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาบ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 2016-01-14 จำนวนผู้เปิดอ่าน 458
 • ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาบ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3

   
     

 • ราคากลางงานก่อสร้างทาง ถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ 3 2016-01-14 จำนวนผู้เปิดอ่าน 383
 • ราคากลางงานก่อสร้างทาง ถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ 3

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ<

   
     

 • ประกาศ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลากกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 2015-12-15 จำนวนผู้เปิดอ่าน 746
 • รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 2015-12-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 464
 • ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

  รายลเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่ที่ 3 2015-12-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 473
 • เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่ที่ 3

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย 2015-12-03 จำนวนผู้เปิดอ่าน 540
 •  
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  2015-12-02 จำนวนผู้เปิดอ่าน 479
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

  รายละเอียดตามเอ

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 2015-12-02 จำนวนผู้เปิดอ่าน 394
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

  รายละเอียดตามเอ

   
     

 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาบ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 2015-11-24 จำนวนผู้เปิดอ่าน 459
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาบ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 9 2015-11-24 จำนวนผู้เปิดอ่าน 404
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 9

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 2 2015-11-24 จำนวนผู้เปิดอ่าน 395
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 3

   
     

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 2015-11-17 จำนวนผู้เปิดอ่าน 490
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

   
     

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 2015-11-17 จำนวนผู้เปิดอ่าน 383
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

   
     

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 2015-11-17 จำนวนผู้เปิดอ่าน 355
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

   
     

 • เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 2015-11-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 447
 • เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

  ราละเอียดตามเอกส

   
     

 • เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 2015-11-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 448
 • เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

  ราละเอียดตามเอ

   
     

 • เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 2015-11-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 475
 • เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

  ราละเอียดตามเอ

   
     

 • ประกาศเทศบาล ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 2015-10-29 จำนวนผู้เปิดอ่าน 519
 •  
     

 • ราคากลาง ประปาหมู่บ้าน 3 โครงการ 2015-10-27 จำนวนผู้เปิดอ่าน 478
 • ราคากลาง การก่อสร้างประประหมุู่บ้าน 3 โครงการ

   
     

 • ราคากลาง การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 2 บ้านป่าสา 2015-10-27 จำนวนผู้เปิดอ่าน 381
 • ราคากลาง การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 2 บ้านป่าสา

  รายละเอียดตามเอกสาร

   
     

 • ราคากลาง การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 3 บ้านท่าสองแคว 2015-10-27 จำนวนผู้เปิดอ่าน 580
 • ราคากลาง การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมุู่ที่ 3 บ้านท่าสองแคว

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ราคากลาง การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านปากคลอง 2015-10-27 จำนวนผู้เปิดอ่าน 492
 • ราคากลาง การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านปากคลอง

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   
     

 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559 2015-10-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 462
 • ประกาศสอบราคา

  เอกสารสอบราคา

  บันทึกราคากลาง

   
     

 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 2015-10-05 จำนวนผู้เปิดอ่าน 501
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2

  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบั

   
     

 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา 2015-07-01 จำนวนผู้เปิดอ่าน 407
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา

  ประกาศสอบราคา

  เอกสารสอบราคา

  ราคากล

   
     

 • ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8 2015-03-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 384
 • ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8

  ประกา

   
     

 • ประกาศผลการสอบราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8 2015-03-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 429
 • ประกาศผลการสอบราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8

  ประกาศผลกา

   
     

 • ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8 2015-03-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 510
 • โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8

  โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำศูนย์พ

   
     

 • ประกาศผู้ซื้อซองสอบราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8 2015-03-10 จำนวนผู้เปิดอ่าน 433
 • ประกาศผู้ซื้อซองสอบราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8

  ประกา

   
     

 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 2015-03-03 จำนวนผู้เปิดอ่าน 542
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1

  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบั

   
     

 • ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8 2015-02-24 จำนวนผู้เปิดอ่าน 880
 • ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง 

  โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8

   
     

 • ประกาศวิธีการคำวนราคากลาง โครงการปรับปรุงที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8 2015-02-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 452
 • ประกาศวิธีการคำวนราคากลาง โครงการปรับปรุงที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8

  ประกาศวิ

   
     

 • ประกาศวิธีการคำวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วงสาย หมู่4 เชื่อม หมู่ 6 2015-02-10 จำนวนผู้เปิดอ่าน 477
 • ประกาศวิธีการคำวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วงสาย หมู่4 เชื่อม หมู่ 6

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วงสาย หมู่4 เชื่อม หมู่ 6 2014-12-29 จำนวนผู้เปิดอ่าน 583
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วงสาย หมู่4 เชื่

   
     

 • ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วงสาย หมู่4 เชื่อม หมู่ 6 2014-12-29 จำนวนผู้เปิดอ่าน 572
 • ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วงสาย หมู่4 เชื่อม หมู่ 6

  ประ

   
     

 • ประการรายชื่อผู้ยื่นซองสองราคา โครงการก่อสร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองกลาง สายบ้านป่าสา หมู่ที่ 2 2014-12-29 จำนวนผู้เปิดอ่าน 554
 • ประการรายชื่อผู้ยื่นซองสองราคา โครงการก่อสร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองกลาง สายบ้านป่าสา หมู่

   
     

 • ประการผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองกลาง สายบ้านป่าสา หมู่ที่ 2 2014-12-29 จำนวนผู้เปิดอ่าน 587
 • ประการผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองกลาง สายบ้านป่าสา หมู่ที่ 2

  ประก

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสองราคา โครงการซ่อมแซมถนนชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 2014-12-29 จำนวนผู้เปิดอ่าน 412
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสองราคา โครงการซ่อมแซมถนนชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9

  ประกา

   
     

 • ประกาศผลสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 2014-12-29 จำนวนผู้เปิดอ่าน 493
 • ประกาศผลสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9

  ประกาศผลสอบราคา โครงก

   
     

 • ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองกลาง สายบ้านป่าสา หมู่ที่ 2 2014-12-29 จำนวนผู้เปิดอ่าน 360
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองกลาง สายบ้านป่าสา หมู่ที่ 2

  โครงการก่อสร้างถนนคอน

   
     

 • ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 9 2014-12-29 จำนวนผู้เปิดอ่าน 375
 • โครงการซ่อมแซมถนนชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 9

  โครงการซ่อมแซมถนนชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟ

   
     

 • ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านศรีดอนชัย หมุ่ที่ 4 บ้านศรีดอนชัย 2014-12-29 จำนวนผู้เปิดอ่าน 376
 • โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านศรีดอนชัย หมุ่ที่ 4 บ้านศรีดอนชัย

  โครงการปรั

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วงสาย หมู่4 เชื่อม หมู่ 6 2014-12-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 555
 • ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วงสาย หมู่4 เชื่อม

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคา โครงการก่อสร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองกลาง สายบ้านป่าสา หมู่ที่ 2 2014-12-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 507
 • ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคา โครงการก่อสร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองกลาง สายบ้านป่าสา หมู่

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 2014-12-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 534
 • ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9

  ประกา

   
     

 • ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ 2014-12-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 540
 • ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 ช่วงสาย หมู่ท

   
     

 • ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองกลาง สายบ้านป่าสา หมู่ที่ 2 2014-12-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 552
 • ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองกลาง สายบ้านป่าสา หมู่ที่ 2

  ประกา

   
     

 • ประกาศผลสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 2014-12-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 479
 • ประกาศผลสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9

  ประกาศผลสอบราคา โครงก

   
     

 • ประกาศวิธีการคำวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองกลางสายบ้านป่าสาหมู่ที่ 2 2014-12-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 417
 • ประกาศวิธีการคำวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองกลางสายบ้านป่าสาหมู่ที่ 2

   
     

 • ประกาศวิธีการคำวนราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟับท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง 2014-12-09 จำนวนผู้เปิดอ่าน 429
 • ประกาศวิธีการคำวนราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชนิดโอเวอร์เลย์แอสฟับท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง

   
     

 • ประกาศผลการสอบราคา โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 4 2014-11-28 จำนวนผู้เปิดอ่าน 526
 • ประกาศผลการสอบราคา โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 4

  ประกาศผล

   
     

 • ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน 2 ช่วงสาย หมู่ 4 เชื่อม หมู่ 6 2014-11-27 จำนวนผู้เปิดอ่าน 436
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน 2 ช่วงสาย หมู่ 4 เชื่อม หมู่ 6

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี

   
     

 • ประกาศผู้ซื้อซองสอบราคา โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 4 2014-11-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 493
 • ประกาศผู้ซื้อซองสอบราคา โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 4

  ประ

   
     

 • ประการผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 4 2014-11-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 464
 • ประการผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 4

  ประ

   
     

 • ประกาสสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 4 2014-11-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 475
 • ประกาสสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 4

  ประกาสสอบ

   
     

 • ประกาศวิธีการคำวนราคากลาง โครงการปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านศรีดอนชัย หมุ่ที่ 4 2014-10-13 จำนวนผู้เปิดอ่าน 480
 • ประกาศวิธีการคำวนราคากลาง โครงการปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านศรีดอนชัย หมุ่ที่ 4

  ปร

   
     

 • แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2014-10-03 จำนวนผู้เปิดอ่าน 354
 • แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

   
     

 • สอบราคาจ้างจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายมหาวงค์ 2014-03-10 จำนวนผู้เปิดอ่าน 483
 • ด้วยเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างจัดหา

   
     

 • สอบราคาจำนวน 2 โครงการ 2013-11-07 จำนวนผู้เปิดอ่าน 659
 • ด้วยเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจำนวน 2 โคร

   
     

 • สอบราคาจำนวน 2 โครงการ 2013-10-25 จำนวนผู้เปิดอ่าน 467
 • ด้วยเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจำนวน 2 โคร

   
     

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดเก็บขยะและกำจัดสิ่งปฏิกูล 2013-10-17 จำนวนผู้เปิดอ่าน 440
 • ด้วยเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาโ