ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 • การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-08-01 จำนวนผู้เปิดอ่าน 40
 • ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบ

   
     

 • ประชาสัมพันธ์ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-02-25 จำนวนผู้เปิดอ่าน 123
 • ประชาสัมพันธ์ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ประชาสัมพันธ์ขออ

   
     

 • สัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างประจำปี  2019-01-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 190
 • ประชาสัมพันธ์....วันที่ 4-17 มกราคม ของทุกปี คือสัปดาห์รณรงค์  สำรวจ  ซ่

   
     

 • กองช่างรับแจ้งงานไฟกิ่งสาธารณะชำรุด ในพื้นที่ตำบลสันทราย 2018-10-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 269
 • รับแจ้งงานไฟกิ่งสาธารณะชำรุด ในพื้นที่ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จ

   
     

 • ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ 2018-03-23 จำนวนผู้เปิดอ่าน 697
 • การยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญในตำแหน่งที่ว่างจำนวน 2 ตำแหน่ง  2 อัตรา ดังนี้...

  1.  หัวหน

   
     

 • 51 วัน ไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน 2018-02-14 จำนวนผู้เปิดอ่าน 466
 • ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลสันทรายร่วมดำเนินการห้ามเผาเด็ดข

   
     

 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-02-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 502
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเช

   
     

 • ขอเชิญร่วมแข่งขันฟุตซอล ประจำปี 2561 2018-02-09 จำนวนผู้เปิดอ่าน 476
 • เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันฟุตซอลประชาชน
  เปิ

   
     

 • เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 2018-01-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 459
 • เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อให้บุคคลที่มีความสนใจ มีควา

   
     

 • สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 2018-01-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 468
 • สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

  สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

  สัญญาประชา

   
     

 • ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2561 2018-01-02 จำนวนผู้เปิดอ่าน 305
 • ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2561

  ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2561

  ประชาสัมพันธ์การรั

   
     

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ 2017-11-24 จำนวนผู้เปิดอ่าน 558
 • วันที่ 24. พฤศจิกายน 2560 นายประภาส อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

   
     

 • นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2017-11-16 จำนวนผู้เปิดอ่าน 445
 • ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางรา

   
     

 • ประชาสัมพันธ์ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2017-10-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 368
 • ประชาสัมพันธ์ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประชาสัมพันธ์ขออ

   
     

 • ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2017-10-05 จำนวนผู้เปิดอ่าน 634
 • ด้วย  เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์   อำเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่    มีความประสงค์ที่จะรับสมัคร

   
     

 • ประวัติความเป็นมาและแนวทางปฏิบัติการใช้ธงชาติ 2017-08-10 จำนวนผู้เปิดอ่าน 483
 • ประวัติความเป็นมาและแนวทางปฏิบัติการใช้ธงชาติ

   
     

 • เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 2017-07-25 จำนวนผู้เปิดอ่าน 452
 • ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย " ตามมติในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวั

   
     

 • ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางตามประกาศกรมอุตุวิทยาฯ 2017-07-25 จำนวนผู้เปิดอ่าน 433
 • ๑.กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.)ได้ติดตามสถานะการณ

   
     

 • แผนปฏิบัติการกำจัดลูกน้ำยุงลาย 2017-07-24 จำนวนผู้เปิดอ่าน 433
 • ด้วยเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ได้จัดทำโครงการค

   
     

 • ตารางการปฏิบัติงานตามแผนการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดยุง 2017-07-24 จำนวนผู้เปิดอ่าน 448
 • ด้วยเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕60 และได

   
     

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 2017-07-21 จำนวนผู้เปิดอ่าน 431
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

  ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

   
     

 • ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 2017-01-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 485
 • รับโอน (ย้าย) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ / ชำนาญการ) 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา  ติดต่องานการเจ้าหน้าที่

   
     

 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 2017-01-01 จำนวนผู้เปิดอ่าน 643
 •  
     

 • กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี 2016-11-23 จำนวนผู้เปิดอ่าน 443
 • นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันทรายมห

   
     

 • แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2016-10-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 457
 • แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   
     

 • ประชาสัมพันธ์ รับโอน/ย้ายพนักงานเทศบาล 2016-07-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 684
 • เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ของประชาสัมพันธ์ รับโอน/ย้าย พนักงานเทศบาลจำนวน 2  ตำแหน่ง

  1.ผู้อำนวยการกอง

   
     

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ 2016-04-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 583
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ

       การศึกษาเด็กประถมวัยเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้

   
     

 • จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๙ 2016-01-01 จำนวนผู้เปิดอ่าน 894
 • จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๙

  "ตำบลสันทราย จะก้าวไกล  ประชาชนร่วมใจเสียภาษี  

   
     

 • รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา 2015-12-23 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1180
 • รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา
   
  - นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว จำน

   
     

 • รณรงค์แต่งเมือง อู้เมือง ลือเลื่องนำ้ใจ๋ ในวาระ ปี 2559  2015-11-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 640
 •  
     

 • การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 2015-11-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 619
 •  
     

 • เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2015-11-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 586
 •  
     

 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 2015-08-10 จำนวนผู้เปิดอ่าน 612
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

  รายงานผลการดำเนินงานของเทศบา

   
     

 • ประกาศผลการสอบราคา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 2015-07-27 จำนวนผู้เปิดอ่าน 503
 • ประกาศผลการสอบราคา โครงการจัดซื้อสื่่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี

   
     

 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 2015-07-08 จำนวนผู้เปิดอ่าน 708
 • Announces Results of Operations

   
     

 • ประกาศ รายงานงบทดลอง 2015-06-09 จำนวนผู้เปิดอ่าน 669
 • ประกาศ รายงานงบทดลอง

  ประกาศ รายงานงบทดลอง

  ประกาศ รายงานงบทดลอง

   

     

 • ประกาศ รายงานรายรับรายจ่าย 2015-06-09 จำนวนผู้เปิดอ่าน 783
 • ประกาศ รายงานรายรับรายจ่าย

  ประกาศ รายงานรายรับรายจ่าย

  ประกาศ รายงานรายรับรายจ่าย

   
     

 • ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 2015-06-04 จำนวนผู้เปิดอ่าน 578
 • ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

  ประกาศ รายงานผลการดำเน

   
     

 • สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 2014-09-02 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1307
 • ประชาคมเ­ศรษฐกิจอาเซียน เเล้วคุณรู้หรือยังว่าอาเซียนคืออะไร?
   
  ประกอบด้วยกี่ประเทศ ?

   
     

 • ขอเรียนเชิญร่วมงานวันปฐมนิเทศ ศพด. 2014-05-02 จำนวนผู้เปิดอ่าน 648
 • ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  จะได้จัดงานปฐมนิเทศแก่ผู้ปกครองเด็กในวันที่  8  พ

   
     

 • ขอเรียนเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 2014-05-02 จำนวนผู้เปิดอ่าน 603
 • ด้วยงานศาสนา  วัฒนาธรรมท้องถิ่น  กองการศึกษา เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  จะได้จัดงานส่งเสริมกิจกรรม

   
     

 • ขอเชิญร่วมงานประจำปีการศึกษา 2556 2014-03-27 จำนวนผู้เปิดอ่าน 554
 • ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  จะจัดงานประจำปี ปีการศึกษา 2556  ในวันอังคารที่  1  เ

   
     

 • จดหมายข่าว ไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ 2557  2014-01-2 จำนวนผู้เปิดอ่าน 671
 • จดหมายข่าว ไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ 2557 

  จดหมายข่าว ไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ 2557 

  จดหมายข่าว ไตรมาส1 ป

   
     

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2014-01-06 จำนวนผู้เปิดอ่าน 545
 •  
     

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2014-01-06 จำนวนผู้เปิดอ่าน 662
 •  
     

 • ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 2013-10-24 จำนวนผู้เปิดอ่าน 689
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

  อำเภ