ภาพกิจกรรม

 

 • กิจกรรปลูกต้นไม้่ ตามโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2018-07-27 จำนวนผู้เปิดอ่าน 301
 • (25.ก.ค.2561) นายประภาส อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ

   
     

 • ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561 2018-07-27 จำนวนผู้เปิดอ่าน 291
 • (25.ก.ค.2561) เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561 จำนวน 8 วัดในเขตเทศบาล นำโดย นายประภาส อุ่นใจ นา

   
     

 • ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้มหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 66 พรรษาฯ 2018-07-27 จำนวนผู้เปิดอ่าน 306
 • (25.ก.ค.2561) นายประภาส อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์ เป็นประธานปลูกต้นไม้มหามงคลเฉลิมพระเกียรติ

   
     

 • ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 2018-05-25 จำนวนผู้เปิดอ่าน 352
 • ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561
  ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองภ

   
     

 • กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 2018-05-21 จำนวนผู้เปิดอ่าน 477
 • เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสานต่อพระราชดำร

   
     

 • ภาพกิจกรรมปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 2018-04-17 จำนวนผู้เปิดอ่าน 321
 • วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำ

   
     

 • ภาพกิจกรรมจักสาน ตอกเปีย 2018-03-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 338
 • ภาพกิจกรรมจักสาน ตอกเปีย
  ภาพกิจกรรมจักสาน ตอกเปีย
  ภาพกิจกรรมจักสาน ตอกเปีย
   
   

   
     

 • ภาพกิจกรรมโครงการสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2560 2018-03-23 จำนวนผู้เปิดอ่าน 390
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทราย จัดกิจกรรมภาพกิจกรรมโครงการสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาปฐมวัยประจำปีการศึกษ

   
     

 • โครงการเปิดกิจกรรมความรู้สู่โลกกว้าง 2018-03-05 จำนวนผู้เปิดอ่าน 475
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทราย จัดกิจกรรมความรู้สู่โลกกว้าง  นำเด็กนักเรียนจำนวน 30 คน ไปทัศนศึกษา ณ ดั

   
     

 • ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2017-10-12 จำนวนผู้เปิดอ่าน 482
 • วันที่ 12 ต.ค. 2560 
  นายประภาส อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้

   
     

 • ภาพกิจกรรมจนท.ทีมงานเกษตรเทศบาลตำบบสันทรายมหาวงศ์​ ปรับ​ภูมิ​ทัศน์​สำนักงานฯ​  2017-10-10 จำนวนผู้เปิดอ่าน 535
 • วันที่  9  ตุลาคม  2560 นายประภาส  อุ่นใจ​ นายก​เทศมนตรี​ตำบลสันทรายมหาวงศ์ พร้อม
   
  คณะ

   
     

 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ 2017-09-8 จำนวนผู้เปิดอ่าน 592
 • วันที่ 7 กันยายน 2560
   
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ( ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ 24 ชั่วโมง

   
     

 • โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของตำบลสันทราย 2017-06-21 จำนวนผู้เปิดอ่าน 563
 • วันที่ 21 มิถุนายน 2560  เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  ร่วมกับ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตำบลสันทราย ได้ดำเน

   
     

 • อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ - บำรุงสุขประชาชน 2017-05-19 จำนวนผู้เปิดอ่าน 562
 • เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 อำเภอสารภีเคลื่อที่ ลงพื้นที่ตำบลสันทรายมหาวงศ์  จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อน

   
     

 • งานร่วมพลังแห่งความภักดี 2016-11-23 จำนวนผู้เปิดอ่าน 699
 • นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันทรายมห

   
     

 • โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตำบลสันทรายประจำปีงบประมาณพ.ศ2559 2016-06-13 จำนวนผู้เปิดอ่าน 678
 • โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตำบลสันทรายประจำปีงบประมาณพ.ศ2559
  วันพฤหัสบดี

   
     

 • โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 2016-06-10 จำนวนผู้เปิดอ่าน 740
 • โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
  โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
  โครงการ รักน้ำ รักป่า รั

   
     

 • การจัดกิจกรรมการรณรงค์ Big cleaning day และกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ 2016-04-13 จำนวนผู้เปิดอ่าน 773
 • การจัดกิจกรรมการรณรงค์ Big cleaning day และกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙
   
   
     

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ 2016-04-13 จำนวนผู้เปิดอ่าน 828
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ
       การศึกษาเด็กประถมวัยเป็นการศึกษาที่ม

   
     

 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 2015-11-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 763
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบา

   
     

 • กิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายตำบลจัดการตนเองสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ Tcnap 2015-11-17 จำนวนผู้เปิดอ่าน 750
 • กิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายตำบลจัดการตนเองสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ Tcnap
  กิจกรรมโครงการพัฒนาเครือ

   
     

 • มหกรรมสุขภาพดีวิถีตำบล วันที่ 13 กันยายน 2558 ณ บริเวณหน้าวัดปุบผาราม(ล้องปู่หม่น) 2015-09-17 จำนวนผู้เปิดอ่าน 883
 • มหกรรมสุขภาพดีวิถีตำบล วันที่ 13 กันยายน 2558 ณ บริเวณหน้าวัดปุบผาราม(ล้องปู่หม่น)
  มหกรรมสุขภาพดีวิถีต

   
     

 • แจกจ่ายวัคซีนสุนัข 2015-01-22 จำนวนผู้เปิดอ่าน 835
 • แจกจ่ายวัคซีนสุนัข แจกจ่ายวัคซีนสุนัข แจกจ่ายวัคซีนสุนัข
  แจกจ่ายวัคซีนสุนัข แจกจ่ายวัคซีนส

   
     

 • กิจกรรมปรองดอง สร้างความสมานฉันท์ 23 มิ.ย.2557 2014-08-20 จำนวนผู้เปิดอ่าน 695
 • กิจกรรมปรองดอง สร้างความสมานฉันท์ 23 มิ.ย.2557
  กิจกรรมปรองดอง สร้างความสมานฉันท์ 23 มิ.ย.2557
   
   
     

 • ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 2014-08-20 จำนวนผู้เปิดอ่าน 712
 • ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
  ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560

   
     

 • วันแม่ 12 ส.ค.2557 2014-08-20 จำนวนผู้เปิดอ่าน 967
 • ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
  ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560

   
     

 • ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกฯแถลงนโยบาย 2 มิ.ย.2557 2014-08-20 จำนวนผู้เปิดอ่าน 655
 • ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกฯแถลงนโยบาย 2 มิ.ย.2557
  ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกฯแถลงนโยบาย 2 มิ.ย.2557
   
     

 • ประชุมผู้บริหารสัญจร 2014-08-20 จำนวนผู้เปิดอ่าน 755
 • ประชุมผู้บริหารสัญจร
  ประชุมผู้บริหารสัญจร
  ประชุมผู้บริหารสัญจร
  ประชุมผู้บริหาร

   
     

 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร 2014-08-20 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1373
 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

   
     

 • ฝึกอบรบเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  2014-04-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 641
 • วันที่ 17 เม.ย 2557 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์ได้จัดฝึกอบรบเจ้าพนักงานผู้ดำเ

   
     

 • แจกหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแลนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงค์  2014-04-18 จำนวนผู้เปิดอ่าน 684
 • วันที่ 18 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์ ได้แจกหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแลนายกเทศมนตรีตำบลสั

   
     

 • โครงการ งานประจำปีการศึกษาประจำปี ๒๕๕๖ 2014-04-05 จำนวนผู้เปิดอ่าน 687
 • นางอารีวรรณ์   ทิพย์จักร์ รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์กล่าวรายงาน การ

   
     

 • โครงการอบรบเชิงสมานฉันท์  2014-04-05 จำนวนผู้เปิดอ่าน 948
 • วันที่ 3 เมษายน 2557 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์ได้จัดโครงการอบรบเชิงสมานฉัน

   
     

 • โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ 2014-04-05 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1275
 • โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่  ในวันศุกร์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
  การ