สาระน่ารู้

 

 • มาเรียนรู้เรื่องไข้เลือดออกกันเถอะ 2017-07-24 จำนวนผู้เปิดอ่าน 426
 •  
     

 • โรคมือ เท้า ปาก รู้ทันไม่อันตราย 2017-05-26 จำนวนผู้เปิดอ่าน 468
 • ในช่วงเข้าหน้าฝนหลายคนมักจะได้ยินข่าวคราว โรคมือเท้าปาก  ระบาดบ่อยครั้งโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ช่วงเปิดเ

   
     

 • อันตรายจากโรคไข้เลือดออก 2015-11-17 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1391
 • โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะของโรค นอกจากเป็นปัญหาสาธารณ

   
     

 • ภาษีป้าย 2011-10-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 939
 • ภาษีป้าย
  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื

   
     

 • ภาษีบำรุงท้องที่ 2011-10-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1058
 • ภาษีบำรุงท้องที่

  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน 

  อัตราภาษี 

   
     

 • ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2011-10-11 จำนวนผู้เปิดอ่าน 1170
 • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแ