ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

ที่ตั้งเทศบาล

236 หมู่ 4 ตำบลสันทราย
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 053-966 402
แฟกซ์ : 053-966 059

กรอกแบบฟอร์มติดต่อ

ติดต่อนายกเทศมนตรี

นายวรรณลพ   ไชยจินดา นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงค์

นายประภาส อุ่นใจ
เบอร์โทรศัพท์ xxx

สารจากนายกเทศมนตรี

ติดต่อปลัดเทศบาล

นายอนันต์   ตาสีมูล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์

นายทรรศนะ พิทาคำ
เบอร์โทรศัพท xxx

สารจากปลัดเทศบาล

ออกแบบและดูแลโดย

Kingdom Enterprise Co.,Ltd.
E-mail : info@kingdomenterprise.co.th

.

.

แผนที่ทางอากาศเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

 


ดู เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า